Otsi lõpetajat:

Triin Jürgens

  • Disainiteaduskond
  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • msc
  • Kohaloome biofiilses linnas: elurikkuse ja tolmeldajate kaitse tõhustamine Tallinna rohealadel
  • Juhendaja(d): Ruth-Helene Melioranski
BioTa silt. Autorid: Grete Siim ja Triin Jürgens

Kiire ja pealtnäha lõputu valglinnastumise näol on tegemist ülemaailmse probleemiga, millega kaasneb tihtipeale elurikkuse ning tolmeldajate elupaikade hävimine ning kohaliku olme “näotustumine” ja identiteedikadu. Metsiku looduse ning kultuurse linnakeskkonna vahel aastasadu püsinud eraldusjoon on viimastel aastakümnetel tugevalt hägustunud ning kahe keskkonna kunstlik vastandumine kahtluse alla seatud. Sama saatus on tabanud ka senist inimeste ning mitte-inimeste vahelist binaarset suhtlusmudelit.

Lahendusena on töö autor loonud uuendusliku teenuseplatvormi BioTA (tuletatud Tallinna Elurikkuse Algatuse ingliskeelsest nimest), mis toob elurikkuse ja tolmeldajate kaitse eesmärgil kokku linnaelanikud (nii eraisikud kui ka ühingud ja seltsid), linnaametnikud, linna koostööpartnerid ning erinevad eksperdid (nt ökoloogid ja bioloogid).

Platvorm hõlmab nii tooteid kui ka teenuseid, mis on koondatud ühise BioTa brändi alla. BioTa peamiseks eesmärgiks on jätkusuutliku elupaiga ja kodu loomine nii inimestele kui ka teistele linnakeskkonnas leiduvatele eluvormidele, keskendudes seejuures eelkõige tolmeldajate kui agentsete mitte-inimeste vajadustele.