Otsi lõpetajat:

Taavi Aher

  • Disainiteaduskond
  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • msc
  • DIGITAALSETE IDENTITEETIDE KONTROLL JA EETIKA – Uute võimaluste loomine inimesi kaasava andmete haldamise kaudu
  • Juhendaja(d): Martin Pärn

Meie digitaalne tegevus loob igapäevaselt suuri koguseid digitaalseid isikuandmeid. Kuigi meie oleme nende andmete omanikud ja need moodustavad meie digitaalse identiteedi, puuduvad head võimalused nende mõistmiseks ja kontrollimiseks. Kuid need samad isikuandmed on organisatsioonide jaoks äärmiselt väärtuslik ressurss, mille kaudu on võimalik mõista, kuidas inimesed mõtlevad ja ka nende käitumist mõjutada. Tulemuseks on ebaeetiliselt üles ehitatud tooted ja kasutajakogemused, mis mõjuvad ühiskonnale kahjulikult.

Olukorra drastiliselt muutmiseks on vaja luua inimestele võimalused oma isiklike andmete haldamiseks. Nii saavad nad võtta aktiivse rolli ja tegutseda nende omanikena. Samaaegselt on vaja organisatsioone toetada andmete eetilises kasutuses. Sellised eesmärgid nõuavad nii eetilist andmevahetuse raamistikku kui ka disaini meetodeid, mis toetaksid inimeste passiivsest rollist välja tõstmist.

Disainkontseptsiooni Instant eesmärk on võimaldada nii ettevõtetele kui ka inimestele isikuandmete turvalist, eetilist ja sihipärast kasutust läbi X-Tee arhitektuurile ehitatud raamistiku. Inimesed saavad kontrollida oma digitaalset identiteeti läbi digitaalse assistendi, mis analüüsib andmete kasutust, jõustab nende otsuseid ja tagab andmete täpsuse. Instant’i raamistik lihtsustab ettevõtete jaoks eetikanormide järgimist ja määrustele vastamist, luues samas võimalusi uute eetiliste ärimudelite elluviimiseks.

Kontseptsioon on rajatud töö käigus loodud uute kasutajakogemuse põhimõtetele, mis rõhutavad inimeste ja nende võimekuse austamist. Instant on üks näide sellest, kuidas isiklike andmete ja digitaalse identiteedi haldamine võib tulevikus välja näha. Kasutades samu põhimõtteid on võimalik luua alternatiivseid nägemusi tulevikust.