Otsi lõpetajat:

Endel Maas

  • Disainiteaduskond
  • Ehe- ja sepis
  • ba
  • Mälu/Varjusurm
  • Juhendaja(d): Urmas Lüüs, Nils Hint
  • söövitus, plasmalõikus ja patineerimine
  • 30x 42 cm

Mälu mängib inimeste elus suurt rolli. See võimaldab meeles pidada õpitud oskusi, taaskasutada ajus talletatud teavet või meenutada minevikus toimunut. Mälu tegeleb ka teabe korrastamisega nii, et saaksime seda edaspidi õiges kontekstis rakendada. Tuntakse mitmeid mälu liike. Mälu võib olla ka individuaalne või kollektiivne. Kogu inimeste maailm sõltub mälust; ilma selleta ei ole kultuuri, ühiskonda, ega indiviide. Mälu on seotud mälu kandjatega, olgu selleks siis teised inimesed või mälu talletavad esemed. Inimesena sured päriselt siis, kui hääbub temast viimane mälestus.

Minu lõputöö jutustab loo mälu kadumisest,hääbumisest ja tuhmumisest. Loo inimesest olemisest ning selle paratamatust taandumisest. Loo, mille oleme kõik määratud varem või hiljem läbi elama. Oma ainulaadsuses, aga siiski korduvas mustrilisuses. Lugu, mille minu lõputöö jutustab põhineb hüljatud majavarede lähedalt leitud värvifotol. Võrdlemisi hästi säilinud foto kujutab pidulikku elusündmust tähistavat naist, veidi salapärast, pingsa suujoonega tundmatut naist. Veelgi enam puudutas mind aga foto tagaküljele niiskusega üle kandunud mehe kujutis: ta justkui võitles võimaluse eest olla veel märgatud, olla veel mäletatud, isegi siis, kui ainsaks võimaluseks oli teha seda samuti hääbuva mälukandja pahupoolel. Niisiis keskendusin oma lõputöös temale. Toon selle mehe tagasi mälestustesse ja samal ajal aitan tal leppida paratamatu hääbumisega, mis meid kõiki kord ootab.

Lõputöö materjalina kasutan rauda, kuna see oksüdeerub kergesti, ning nagu mälu taandumisegi puhul ei teki hetke, kus edasine oksüdeerumine peatuks. Tehniliseks teostamiseks valisin söövitamise ja patineerimise, sest söövitamine sobib hästi kokku mälu degeneratiivsete omadustega. Mälu fragmentaalsed jäänused jäävad kui sähvatused kauemaks püsima, samas, kui kõik ülejäänu aeglaselt tuhmub ja ära sööbib, kuni vaid kõige eredamad hetked on alles. Kokku valmis seerias kümme plaati foto tagaküljel kujutatud mehe kujutisega. Erinevad plaadid näitavad, kuidas võivad kaduda eri fragmendid. Kuidas mälu hääbumine pole ühtlane, vaid pigem juhustest sõltuv protsess. Ununeb nii oluline kui ebaoluline. Varem või hiljem ununeb kõik.