Otsi lõpetajat:

Solveig Lill

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Kaasaegne kunst
  • ma
  • Lähimates kaugustes
  • Juhendaja(d): prof. Liina Siib
  • värvipliiats paberil
  • 772 x 294 cm

Inimese keha koosneb ​ca kolmekümne seitsmest triljonist rakust. Töö, mis toimub nende vahel ja sees läbi keeruka bioloogiliste protsesside jada, määrab igakülgselt organismi seisundi.​ Tajume rakkude poolt vahendatud keskkonda rakkude poolt toodetud energia abil. Siiski tavatseb inimene enesest mõelda pigem kui ühest terviklikust vormist, mitte kui aktiivsete elavate osakeste kogumist. Et ennast ümbritsevas maailmas kuidagi positsioneerida, määratleda oma paiknevus süsteemis, on tarvis teadvustada lisaks iseenda suurusjärgule ka teisi skaalasid. Vajalik on heita pilk lähemale ja kaugemale. Rakutasandit on võimalik vaadelda mudelina suurematele elukooslustele. Algosakeste vaheline kommunikatsioon, konfliktid, mõjutused ja võnkumised, koostöö ja konkurents on paralleeliks sarnastele suhetele nii inim- kui universaalses mõõtmes. Selle asemel, et näidata rakke realistlikus võtmes, on need teoses edasi antud läbi kujutluse prisma, illustreerimaks kaugust, mis eraldab inimese teadvust tema organismi mikroskaalast. Selleks kasutatud kujundikeel oma detaili- ja nüansirohkuses viitab samadele omadustele rakutasandil.