Otsi lõpetajat:

Sten Eltermaa

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Kaasaegne kunst
  • ma

Noore Kunstniku preemia

  • Läbipaistvuse register
  • Juhendaja(d): Marge Monko
  • Fotograafia/installatsioon/trükis
  • Erinevad suurused

“Läbipaistvuse register” on pildi- ja tekstiprojekt, mille üks osistest on näitus, mis leidis aset Draakoni galeriis ajavahemikus 04.02.2020–22.03.2020. Näitus koosnes peegelduv-läbipaistvast kilest galerii aknal, trükisest, vitriinlauast ja fotodest. Teine osa on trükis ise, projekti teoreetiline ja ideoloogiline platvorm.

Näituse pealkiri viitab andmebaasile (“Transparency Register”), mis loodi Ameerika Ühendriikide eeskujul 2011. aastal selleks, et lobistide ning Euroopa Liidu institutsioonide esindajate vaheliste kommunikatsiooniaktide eesmärgid avalikustada. Andmebaasi loomise peamiseks eesmärgiks on luua usaldust institutsioonide ja poliitikate suhtes, mida need institutsioonid või nende esindajad ellu viivad, kuid ühtlasi ka kontroll selle üle, et hämaraid ja korruptiivseid huvisid poleks võimalik realiseerida.

Üldiselt võib siinse töö kontekstis paralleeli tuua modernse ja postmodernse valitsemis- ja võimuinstitutsioonide arhitektuuri ning retoorika vahel, mida viljelevad või on viljelenud liberaalid – spetsiifiline, tehniline, ratsionaalne, raskesti ligipääsetav ning tihtipeale võõrandumist ja usaldamatust soodustav: “külm” materjalivalik (betoon või kivi, teras ja klaas) ning keerukad

insener-tehnilised struktuurid (tarind). Hooned on tihtipeale homogeensed ja põhinevad kordustel ning nende fassaade iseloomustavad korrapärased vertikaalsed ja horisontaalsed jooned. Sedalaadi arhitektuur on ratsionaalset laadi ning peegeldab ka ratsionaalset retoorikat, mis on omane liberaalsetele jõududele.

Näitusel on väljas Haagis, Brüsselis ja Tallinnas ajavahemikul 2016–2019 pildistatud fotoseeria, kus figureerivad võimu- ja valitsemisinstitutsioonid. Luubi all on nimetatud asutuste aknad ning fassaadid. Fotodelt võib ära tunda mitmeid märgilisi hooneid, kus tegutsevad näiteks Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu, Eurojust, Europol, Rahvusvaheline Kriminaalkohus, Rahvusvaheline Endise Jugoslaavia Kriminaaltribunal. Lisaks sellele mitmed kohalikud institutsioonid Haagis, nagu Hollandi Ülemkohus, “Hoftoren”, Hollandi politsei peahoone, Linnavalitsus ning mitmed ministeeriumi- ja saatkonnahooned. Brüsselis fotografeeritutel võib näha veel mitmeid Euroopa Liidu asjadega tegelevaid abihooneid Eurokvartalis, samuti saatkonnahooneid ning kohalikke valitsusasutusi. Tallinnas on fotodele jäädvustatud näiteks superministeerium, IT-agentuur, Välisministeerium, Harju Maakohus, Tallinna Linnavalitsus.