Otsi lõpetajat:

Sandra Goroško

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Sisearhitektuur
  • ma

Kodu ja karistusasutuse piiril – rehabilitatsiooni toetav keskkond noortele

Käesolev töö otsib vastust küsimusele, mil moel saab ruum toetada sõltuvusprobleemide ja käitumisraskustega laste ning noorte rehabilitatsiooni. Uurimus koosneb statistilisest ülevaatest, mis kirjeldab sõltuvusprobleemide tõsidust Eesti ühiskonnas. Antud töö selgrooks on teaduspõhine disain. Psühholoogilisi uurimusi ja teadusartikleid on tõlgendatud sisearhitektuuri keelde, millest areneb välja erinevatesse rehabilitatsiooni- asutustesse integreeritav tööriistakast. See aitab tulevikus disainida sõltuvus– ja käitumisprobleemidega noortele suunatud rehabilitatsiooniasutusi eesmärgipärasemalt ja läbi ruumi häid tulemusi toetavamalt. Käesoleva töö lõpus integreerib autor tööriistakastis peituvaid võtteid olemasolevatesse Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee hoone ühe osakonna ruumidesse.

Elutoa aken
Elutuba
Elutuba
Magamistuba
Magamistuba
Koridor
Koridor
Koridor
Rahunemise tuba