Otsi lõpetajat:

Tamara Istanbouli

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Sisearhitektuur
  • ma
  • Kaardi-ruumi Loomine Palestiina Põgenikelaagritele
  • Juhendaja(d): Andrea Tamm, Keiti Kljavin

Magistritöö uurib Läänekalda Palestiina põgenikelaagrite poliitilisi, majanduslikke ja ruumilisi põhjuseid ning nende sotsiaalset mitmekesisust. Töö pakub välja uusi lähenemisnurke, mille abil olemasolevaid teadmisi hinnata ja taasesitada. Liikudes edasi traditsiooniliste binaarselt representeerivate kaartide (kui poliitiliste artefaktide) ja nn post-representatiivsete kaartide (kui mittepoliitiliste kaardistuste) juurest, pakub töö välja interaktiivse kaardi-ruumi, mis on ühtlasi poliitiline kuid samal ajal ka laiemalt taasesitatav.

https://invis.io/H9XDYZZXJVD#/418508373_Title