Otsi lõpetajat:

Reelika Reinsalu

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • ma
  • Kollektiivne elu maal
  • Juhendaja(d): Toomas Tammis, Tarmo Teedumäe

Kollektiivne elu maal

Vananev rahvastik, kahanevad väikeasulad, tühjade hoonete potentsiaal Järva-Jaani näitel

Magistritöö käigus uuriti ja kaardistati tänase päeva väikeasulaid, nende struktuuri ja jätkusuutlikkust.  Eesmärgiga leida maa-asulates eramute ja kolhoosi aegsete kortermajade kõrval kaasaegne kommunaalse elamise võimalus, mis oleks suunatud erinevatele kasutajagruppidele. Nagu noortele, kellel oleks kodust lahkudes võimalik kodukohas elada; peredele, kes tahavad oma lapsi samas asulas üles kasvatada, kui ka eakatele, kes juba elavad seal, või kes sooviks linnas elamise vahetada maalise keskkonna vastu.

Ettepanekuid on tehtud nii Järva-Jaani asula struktuuri parendades, kollektiivse elamise loomisel koos muuseumide keskuse ja vahealaga kui ka paindliku ruumi lahenduse välja töötamises ühe võimaliku stsenaariumina. Kui privaatsed elamuühikud pakuvad võimalust muutuda ajas vastavalt vajadustele, siis ühisruumid tegelevad jagatud tegevuste lahendamisega nii kollektiivse elamise ühistus kui ka Järva-Jaani kogukonnas.