Otsi lõpetajat:

Madli Kaljuste

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • ma
  • Projekteerijate maja
  • Juhendaja(d): Raul Kalvo, Martin Melioranski

Magistritöös on vaatluse all Tallinna kesklinnas asuva büroohoone, mis on tuntud ka kui Projekteerijate maja. Hoone satub vaatluse alla lammutamisotsuse ning selle täide viimise vahepeal. Hetkes, kus kõik justkui seisab.

1981. aastal valmides oli “Projekteerijate maja” oma mahuga linnas dominandiks. Võttis arvesse linnaehituslikke sihte ja keeras kena külje viisakalt Tartu maantee poole. Tänaseks on maja kesklinna ja Maakri arenduste taustal muutunud pea nähtamatuks.

Küsimuseks on (ja jääb), kas omalaadses sattumuslikus koosluses, mida olevik pakub, on ka oma ähmane kvaliteet. Või on paratamatus, et uue (paremat tulevikku tõotava) projekti maksma panekuks peab praeguse olukorra (vähemalt mingil määral) tühistama? Töös keerlevad kahtlused ümber projekteerimise, aja ja vaatluse all oleva maja.

Eesti keeles on sõnad projekteerima ja projitseerima funktsionaalselt eritletud, ent ühest ja samas sõnast tuletatud. Ladina verb proico väljendab ette poole heitmist. Ent on laiendatav ka kasutustele, mis väljendavad väljaviskamist, minema ajamist, ära- või mahaviskamist, käega löömist, mitte hoolimist ja lailipillutamist.

Märkamised Projekteerijate majast tänasel päeval avavad maja ajutist ning ebakindalt olevikku. Raamistavad selle kui momendi, kus ühelt poolt ei toimu midagi, ent kus oleviku ebakindlus on omaette keskkonna tekitanud.

Tööd saadavad vigased projektsioonid hetkeolukorrast ning võimalikest ruumilistest sekkumistest.

Õigupoolest on need veidi kui mandalad – keskendumisharjutused Projekteerijate maja ning projekteerimise teemadel.

Kuvatavad sekkumised pole mitte niivõrd representatsioonid võimalikust projektist kui peegeldused Projekteerijate majast ja joonestamise hetkest, mil elu paljusust kliinilisele CAD joonisele taandan.

Projektsioonid
Kabinetprojektsioon. Läbikäik fuajeest.
Kabinetprojektsioon. Läbikäik fuajeest.
Kabinetprojektsioon. Kabeli laiendus 5. korrusel.
Kabinetprojektsioon. Kabeli laiendus 5. korrusel.
Kabinetprojektsioon. Üheksanda korruse avanemised üles ja alla.
Kabinetprojektsioon. Üheksanda korruse avanemised üles.
Kabinetprojektsioon. Üheksanda korruse avanemised alla.
Kabinetprojektsioon. Käik katusele.
Kabinetprojektsioon. Käik katusele.
Trimeetriline projektsioon elust.
Trimeetriline projektsioon elust.
Rebenenud projektsioon.

Projektsioonid kuvavad ruumilisi sekkumisi olemasolevas keskkonnas: ära- ja ülevõtmisi.

Äravõtmised eemaldavad kohati (kasumlikke) ruutmeetreid, aga annavad ruumi nii praegustele üürnikele kui võimalikele läbikäijatele.

Ülevõtmised väljenduvad heakorra töödes, asendamistes, väikestes lisandustes ja uue programmi – elamise – kujutluses.

Viimane, rebenenud projektsioon on jooniste jäänuste kogum, kus hetkeline kord –  arhitektuurne projekt, laguneb koost.

Momendis, kus olevikus olemine on varjutatud võimalikke tulevike poolt vaatan töös tardunud olekut kui imelikku võimalust.