Otsi lõpetajat:

Stanislav Popkov

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • ma
  • Hyperloop kui Läänemere põhjaosa superlinnastu ühendus. Jätkusuutliku urbanistliku arengu strateegia otsingul
  • Juhendaja(d): Prof. Andres Alver, Prof. Douglas Gordon

maailm on kiiresti muutumas elamiskõlbmatuks kohaks. et tagada nii endale
kui teistele bioloogilistele liikidele edaspidi võimalust eksisteerimiseks, peame
kiiresti muutma oma suhtumist tarbimisse ja sellega seotud resursside,
energia ja keskonnareostuse probleemidesse.

üks võimalik strateegia on asjade tarbimise osaline asendamine
emotsionaalse, ehk mittehävitava tarbimisega ning eksisteeriva
elukeskkonna, infrastruktuuri ja kultuurimaastiku väärtustamine läbi nende
efektiivsema ristkasutamise. usun, et elukeskkonna oluliste sõlmpunktide
kättesaadavuse, ehk teenindusraadiuse tõstmine võib olla tõhus viis kuidas
vähendada keskkonnamõju. kitsaskohaks jääb täna veel sobiva
transporditehnoloogia puudumine.

maailmakaardil väga kompaktselt kuid reaalsuses eraldatult asuvad Tallinn,
Helsingi ja Stockholm, lisaks Peterburi ja Riia, saaksid tulevikus moodustada
ühiselt ning jätkusuutlikult toimiva superlinnastu. olen keskendunud
katsetamisjärgus olevale Hyperloop tehnoloogiale, et hinnata neid võimalusi
mis tulevikus muudavad meie reaalsust.