Otsi lõpetajat:

Aleksander Tsapov

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud
  • ba
  • EESTI KAASAEGSE KUNSTI KIIRENDATUD RAHVUSVAHELISTUMISE PERSPEKTIIV KRIISIPIDURDUSES
  • Juhendaja(d): Maria-Kristiina Soomre

Antud uurimistöö katalüsaatoriteks on viirus ja karantiin. Kui maailm seisma panna, siis tekib võimalus vaadelda, kuidas ja kui kiiresti see liikus, milline oli selle liikumise trajektoor ja sihtpunkt. Teiseks saab analüüsida, kas sunnitud paigalseis loob vaid takistusi või pakub ka uusi võimalusi. Siinse uurimistöö eesmärk on selgitada, millistel alustel on viimasel kümnel aastal toimunud Eesti kaasaegse kunsti rahvusvahelistumise kumulatiivne protsess, millised on selle toimimiseks vajalikud tingimused ja pärast 2008. aasta majanduskriisi arenenud mehhanismid (sh uued institutsioonid). Kuidas kohalik kunstiväli on sünkroniseerunud rahvusvahelise kunstimaailma ja tehnoloogia muutustest tulenevate transnatsionaalsete trendidega ning mismoodi mõjutab selle „ökosüsteemi” tulevikuperspektiivi 2020. aasta talvel alanud ja 11. märtsil Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt pandeemiaks kuulutatud Covid-19 viiruse levikust tingitud üleilmne kriis.