Otsi lõpetajat:

Gerli Mägi

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud
  • ma
  • Efemeerse kunstivormi jäljed. Stsenograafia jäädvustamise problemaatika Rahvusooper Estonia balleti „Kratt” näitel
  • Juhendaja(d): Anu Allas, Liina Unt

Magistritöö kaardistab optimaalsed stsenograafia jäädvustamise võimalused läbi
lavakujunduse elementide nagu ruum, tegelaste välimus ning rekvisiidid. Uurimuse fookuses on Rahvusooper Estonia mängukavas oleva balleti „Kratt“ stsenograafia.

Analüüsitud on eelnevate arhiivide kogemusi, olemasolevaid lavastuse materjale ning intervjuusid lavastaja ja kunstnikega. Uurimus teeb ettepanekud lavastuse stsenograafia jäädvustamiseks, et hõlbustada efemeerse kunstivormi dokumenteerimist.

Lavastus „Kratt” Rahvusooper Estonias, 2015. Fotograaf Rünno Lahesoo