Otsi lõpetajat:

Tea Šumanov

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • ma
  • Arhitektuurijooniste koopiatüüpide identifitseerimine ja säilitamine Eesti mäluasutustes Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi, Viljandi Muuseumi ja Virumaa Muuseumide näitel
  • Juhendaja(d): Jaan Lehtaru MSc
Alates paremalt: tušijoonis riidekalkal ja sellest valmistatud koopiad: raudgalluskoopia ja tsüanotüüp (RA.EAA.384.1.1193/64, 68, 69).

Antud magistritöö käsitleb arhitektuurijooniste koopiaid, mille valmistamiseks on kasutatud fotograafilisi kopeerprotsesse. Üldiselt iseloomustab ehitus- ja tehniliste jooniste paljundamise valdkonda mõiste reprograafia, mis on dokumente täpselt jäljendav kopeerimine ning väikeses mahus paljundamine. Väga tuntud on ka üldnimetused valguskoopia ja valguskopeerimine.

Alates 19. sajandist kuni 20. sajandi keskpaigani enne kserograafilise paljundusmeetodi levikut olid arhitektuuri- ja inseneribüroode jaoks fotograafiast ülevõetud protsessid hinnatud viisiks ehitusjooniste koopiate valmistamiseks.

Magistritöö eesmärk oli saada ülevaade Eesti arhiivides ja muuseumides leiduvatest erinevate kopeerprotsessidega valmistatud arhitektuurijooniste koopiatest ja nendega seotud säilitamisprobleemidest ning leida parimad lahendused nende edaspidiseks säilitamiseks. Magistritöö tulemusena saavad Eesti mäluasutused edaspidi väärtuslikku infot varasemalt vähe tähelepanu saanud arhitektuurijooniste koopiate võimalike kahjustuste ja säilitustingimuste parandamise kohta.

Diasotüüp Viljandi Muuseumi ehitusjooniste kogust VM 9554:179/7 Ar – üks levinumaid koopiatüüpe Eesti mäluasutustes. Diasotüüpia protsessi kasutati ehitusjooniste paljundamiseks alates 1920. aastate keskpaigast kuni 1980-90. aastateni.
Raudgallusrotsessiga valmistatud koopia Viljandi Muuseumist (VM 9554:5/19 Ar). Raudgalluskoopiaid valmistati alates 19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi esmeste kümnenditeni.
Tsüanotüüp Rahvusarhiivi kogust EAA.RA.2479.2.128/3. Sir William Hercheli 1942. aastal leiutatud kopeerprotsess tsüanotüüpia (ingl. k. blueprint) oli ehitusjooniste paljundamiseks kasutusel 19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi esimeste kümnenditeni.
Rööbastel liigutatavad kopeerimisraamid. (E. G. Soltmann, 1885). https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=loc.ark:/13960/t4rj5b60z&view=1up&seq=36
Vertikaalsest klaassilindrist elektrilise valgusallikaga kopeerimisaparaat (Eugenie Dietzgen Co. 1907). https://archive.org/details/cataloguepriceli00euge/page/30/mode/2up
Automaatne kopeerimismasin (The C. F. Pease Company, 1928). https://archive.org/details/EverythingForBluePrintingEverythingForTheDraftingRoom/page/n9/mode/2up
Tartu Remonditehase valguskopeerimisaparaat., TM F 473:7, Tartu Linnaajaloo Muuseumid / Tartu Linnamuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3188037