Otsi lõpetajat:

Svetlana Torba

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • ma
  • Kes on Irina Bržeska piltidel? Bržeska maaligalerii uurimine, konserveerimine ja eksponeerimine
  • Juhendaja(d): Hilkka Hiiop, Irina Budrik

Käesolev magistritöö keskendub MTÜ Vene Muuseumi Irina Bržeska maalikollektsiooni konserveerimisele, kunstniku eluloo ja loomingu uurimisele ning näituse korraldamisele. Magistritöö teema valiku peamine ajend oli küsimus, kuidas juhtus nii, et omal ajal populaarne kunstnik, keda tollane kunstirahvas hästi tundis; kunstnik, kes on oma karjääri jooksul maalinud omapärases stiilis üle neljasaja teose, millest suur osa on säilinud ja kuulub erinevatele muuseumidele, on tänapäeval unustusse jäänud. Tõenäoliselt on põhjus selles, et Irina Bržeskast on väga vähe kirjutatud, samuti ei ole tema maalide katalooge, arhiive ega dokumentatsiooni. Magistritöö eesmärk on seda olukorda muuta, uurida Irina Bržeska elulugu ja loomingut ning koguda nii palju informatsiooni kui võimalik, et tutvustada inimestele portretisti, kelle tähelepanuväärne looming on teenimatult unustusse jäänud.

Uurimise keerulisus seisneb selles, et ainuke võimalus saada rohkem teada kunstniku kohta, kes ise ei hoolinud kuulsusest, on leida inimesi, kes teda teadsid. Kulus palju aega, et selgitada välja Bržeska maalidel kujutatud inimesed, kas on nad veel elus ning kas ja kuidas saab nendega ühendust võtta. Magistritöö raames viidi läbi 4 intervjuud (sealhulgas ka helilooja Arvo Pärdi ja kunstniku Mare Vindiga) ja peeti 5 kirjavahetust. Intervjuude käigus saadud informatsioon oli väga kasulik ja aitas teada saada Bržeska iseloomust, tema kasutatud meetoditest töös modellidega, tema ümbruskonnast ja elustiilist. Bržeskat iseloomustades kasutati sõnu “temperamentne“, “särav“, “kirglik“ ja “ekstravagantne”. On üllatav, et selliste iseloomujoontega kunstnikku teavad vaid vähesed.

Töö praktiline osa on Irina Bržeska näituse projekt, mis koosneb 14 maali konserveerimisest, teostega kaasaskäiva materjali koostamisest ning siltide, brošuuride, planšettide, plakatite ja teiste populariseerimismaterjalide kirjutamisest ja kujundamisest. Irina Bržeska tööde näitus toimub Riigikogu hoones. Näituse avamine oli planeeritud mai algusele, kuid eriolukorra tõttu ei olnud see võimalik. Praegu on lepitud Riigikantseleiga kokku, et avamine toimub aasta sügisel.

Kindlad kuupäevad ei ole veel määratud. Näitusel eksponeeritakse 15 tööd Vene Muuseumi kollektsioonist ning ka 5 tööd teistest muuseumidest ja erakollektsioonist. Teemaks valiti tuvastatud ja tuntud isikud, et läbi nende rääkida Irina Bržeskast kui põlvkonna peegeldajast. Ka maalide konserveerimine on oluline teema, millest näitusel räägitakse. Maalidest sai metoodiline õpitander, kus lisaks bakalaureusetöös välja töötatud metoodikale katsetati ka alternatiive aukude ja lõhede parandamises ja kruntimises.

Samuti loodi interaktiivne veebiplatvorm, mille idee on kaasata inimesi oma kultuuri uurimisprotsessi ning koguda rohkem informatsiooni Irina Bržeskast. Platvormis saab lugeda kahes keeles (eesti ja vene) kunstnikust ja projektist üldiselt. Sealsamas on olemas pildigalerii, kus inimesed saavad vaadata läbi kõik Vene Muuseumi kollektsioonis olevaid Bržeska maale ning kui keegi kujutatud isikutest tundub nendele tuttav, saab kirjutada selle kohta portree alla kommentaari. Käesoleva teksti kirjutamise ajaks oli platvormi kaudu identifitseeritud 41 isikut ning inimesed kirjutavad jätkuvalt peaaegu iga päev, mis annab alust arvata, et tuvastatud isikute arv tulevikus kasvab.

Autori poolt kujundatud planšett “Irina Bžeska”
Autori poolt kujundatud planšett “Uurimisprojekt ja konserveerimine”
Link veebiplatvormile