Otsi lõpetajat:

Raimond Merila

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria
  • ma
  • One Piece manga fännide kogukond kui osaluskultuur: Redditi ja YouTube`i tavad
  • Juhendaja(d): Katrin Tiidenberg, PhD

Käesolevas töös ma kirjeldan ning analüüsin One Piece`i manga fännide kogukonnas (fandomis) valitsevaid praktikaid Redditi ja YouTube`i platvormidel.

Lõputöö on üles ehitatud nõnda, et esialgu kirjeldan ma teema ajaloolist tausta, misjärel loon tööle teoreetilise raamistiku. Töö praktiline külg koosneb kahest osast, millest esimene arutab fännide tavasid YouTube`is, teine Redditis.

Töö lõpptulemus näitab, kuidas One Piece`i fännid löövad kaasa oma osaluskultuuri loomises veebis. Samas aitavad töö leiud ka seletada, mis viisidel võimaldavad need tavad fännidel olla mitte ainult tarbijad, vaid ka loojad, ning missugused on fännide ja autori vahelised tajusuhted.