Otsi lõpetajat:

Mihkel Arold

  • Disainiteaduskond
  • Tööstus- ja digitootedisain
  • ba
  • Kaugloetav patsiendi kehatemperatuuri andur meditsiinipersonalile
  • Juhendaja(d): Heikki zoova

Kokkuvõte

Kuigi temperatuuri mõõtmise tehnoloogia ja andmete kogumise ning
edastamise võimalused on viimase saja aasta jooksul palju arenenud, on
haiglate rutiinne kehatemperatuuri mõõtmise protseduur jäänud samaks.
Sellest tulenevalt on palju võimalusi selle protsessi lihtsamaks, kiiremaks
ja loodussäästlikumaks muutmiseks.
Analüüsides temperatuuri mõõtmisseadmeid väljaspool
meditsiinivaldkonda, selgus, et ehitus- ja tööstusvaldkonnas
ollakse vastuvõtlikumad uuendustele ning testitakse pidevalt uusi
tehnoloogiaid. Tänu sellele on ehitus- ja tööstusvaldkondades palju
laiem valik erinevaid meetodeid temperatuuri mõõtmiseks, andmete
kogumiseks ja salvestamiseks (näiteks seina sisse peidetud toitevabad
temperatuuriandurid tarkades majades, täpsed infrapunakaamerad
hoonete soojuskao mõõtmiseks, nutitelefoniga wifi või bluetoothi kaudu
kütteseadmete juhtimine). Erinevaid analüüsitud tehnoloogiaid on
võimalik rakendada ka meditsiinisüsteemis.
Analüüsides teistes valdkondades kasutusel olevaid temperatuuri
mõõtmise lahendusi on võimalik luua uus süsteem lähtuvalt haigla
tavadest, seal kasutusel olevatest patsiendi jälgimisvahenditest ja
andmete kogumis- ja salvestamismeetoditest. Lõputöö raames loodi uus
kontseptuaalne mudel kehatemperatuuri mõõtmiseks haigla keskkonnas.