Otsi lõpetajat:

Liisi Kippak

  • Disainiteaduskond
  • Tööstus- ja digitootedisain
  • ba
  • Mänguline eri tegevusi kaasav lugemisala lasteaias
  • Juhendaja(d): Merike Rehepapp

Tänapäeva ühiskonnas on üldine huvi lugemise vastu on vähenenud ning lapsi on üha raskem raamatutega tegelema saada. Võib juhtuda, et lapse esimene kokkupuude raamatute ja lugemisega toimub lasteaias, kuna kodus lihtsalt ei leidu raamatuid või ei pöörata sellisele teemale tähelepanu. 

Paljudes lasteaedades pole lugemiseks ja raamatutega tutvumiseks eraldi ala või pole olemasolev laste jaoks piisavalt atraktiivne. Raamatud tunduvad lastele igavad ja jäävad füüsiliselt kättesaamatuks.

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on suurendada lasteaialastes huvi raamatude ja lugemise vastu, muutes raamatud lastele atraktiivsemaks ja füüsiliselt kättesaadavamaks. Integreerides seda mänguliselt erinevate tegevustega, innustamaks lapsi varakult raamatutega tutvuma ja lugema õppima, suurendades seejuures üldist lugemishuvi.

Lõputöö tulemiks on idee pakkumine toote kujul – lugemismaja. Loodud lahendus on planeeritud lasteaeda mängu- ja õpperuumi, paiknema kas seina ääres või ruumi keskel. Kasutajateks on 3-6-aastased lasteaialapsed ehk koolieelikud, nii poisid kui tüdrukud.

Üldvormilt meenutab toode maja, olles lapsele tuttav ja turvaline, kutsudes lapsi mänguliselt raamatute juurde. Selline valik sai tehtud, kuna lastele meeldivad koopad, onnid ja mängumajad, kohad kuhu saab peitu pugeda, tihtipeale ehitavad lapsed neid ka ise.

Lugemismaja koosneb kahest eri sorti riiulist – klassikalise kujuga, suurema hulga raamatute hoiustamiseks ja presenteeriv riiul, raamatute esikaane näitamiseks. Mõlemale riiulile on võimalik juurde pääseda ka istumisalalt. Istumisala on mõeldud korraga kasutamiseks kuni kolmele lapsele ja on lasteaiarühma enda poolt meelepäraselt sisustatud ja mugavaks tehtud.

Toote esikülg on kaetud sinise tahvelvärviga ja välisküljel asetseb väike kapp asjade hoiustamiseks. Tagaseina saab kasutada laste maalingute kuivatamiseks ja näitamiseks. 
Toode on 3 osast kokku pandav, et seda oleks vajadusel kergem liigutada lasteaia ruumide vahel. Nähtavad on vaid moodulite kinnitused.

Valmistatud põhiliselt vineerist. Antud valik on kompromiss lähteülesandes püstitatud piirangutele toetudes. Materjal on vastupidav ja stabiilne, olles samas naturaalse välimusega soe materjal. Kõik servad ja nurgad on lihvitud ümaramaks.

Kattematerjalina on kasutatud lastemööblile sobilikke värve muutes toodet mitte ainult visuaalset vaid andes ka head puhastamis- ja desinfitseerimisomadused. Naturaalse välimuse saavutamiseks on puidumuster värvi alt nähtav. Lisavärvidena on sisse toodud ainult kaks primaarset tooni, et mitte varjutada raamatute värvilisi esikaasi.Riikliku eriolukorra leevendudes viidi toodet testimiseks Kuressaare Ristiku lasteaeda, mis oli ka üks vaadeldavatest lasteaedadest, mida tööprotsessi käigus autor lisamateriali kogumiseks külastas.

Testimiseks viidud prototüübi võtsid lasteaiaõpetajad ning lapsed vastu soojalt ja põnevusega. Üldine tagasiside loodud tootele oli positiivne ja õpetajad nägid loodud lahendusel väärtust, väites, et lugemismaja kasutamine muutis õppeprotsessi loomingulisemaks ja tekitas lastes suuremat huvi õppimise vastu. Õpetajate kirjelduste järgi on lugemismaja multifunktsionaalne ja ainukeseks piiranguks on fantaasia.

Toote lisaväärtus tuleneb selle paljudest võimalikest kasutusaladest, kuna seal ei käida ainult lugemas ja raamatuid lehitsemas. Tänu lisategevustele, mida lugemismajas teha saab, on maja kogu aeg kasutuses.

Peale testi lõppemist kinkis autor lugemismaja lasteaiale, et lapsed saaksid sellest igapäevaselt rõõmu tunda. Tulevikus plaanivad õpetajad lugemismaja õppetegevuses edasi kasutada. Testimise käigus tulid välja ka võimalikud ideed toote edasiarendamiseks. Peale artikli ilmumist kohalikus ajalehes, andsid oma huvist toote vastu teada ka teine Kuressaares asuv lasteaed ja Tallinna Keskraamatukogu.