Otsi lõpetajat:

Marleen Suvi

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Maal
  • ba
  • Teadvustamata fragmendid
  • Juhendaja(d): Jaan Toomik
  • Õli naturaalsel linal, klaas
  • 280 x 453 cm

Lõputöös käsitlen tasakaalu otsinguid iseendas. Kujutades enda tervikfiguuri ja figuurifragmente, maali ning vitraaži tehnikas, mõtlen eelkõige teadvustatud ja teadvustamata alade omavahelisele suhtele. Usun, et mind suunavad alateadlikult allasurutud ihad, mis on omakorda justkui otsing tasakaalu järele.

Tervikfiguur viitab teadvustatud alale ja seda ümbritsev fragmendilisus teadvustamatusele. Vitraažiga annan edasi alateadvuse määramatust ning kohati eradub figuur fragmentidest täielikult ning siis jälle kattuvad. Mind huvitavab alateadvuse kaootiline ja kompleksne omadus ning selle mõju teadlikkusele. Mind juhib küsimus: “Kuidas saab midagi kättesaamatut nagu teadvustamatus mõjutada tugevalt meie igapäeva elu?” 

Teadlikult tegeledes oma alateadvusega püüan jagu saada allasurutud kompleksidest, mis takistavad harmoonilist suhet iseenda ja maailma vahel. 

Teadvustamata fragmendid, detailivaade, valgus teose tagant
Teadvustamata fragmendid, detailivaade