Otsi lõpetajat:

Mark Antonius Puhkan

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Kaasaegne kunst
  • ma
  • Antennimaja inimesed
  • Juhendaja(d): Liina Siib
  • Graafiline novell
  • 21 × 29,7 cm
Graafiline novell “Antennimaja inimesed”

Minu magistritöö praktiline osa on omakirjastatud graafiline novell “Antennimaja inimesed”. Seda saadab kirjalik uurimustöö “Helide kujutamine pildis”, mis avab helide visuaalse kujutamise ajalugu, võimalusi ja probleeme. Helide maailm on minu jaoks suur inspiratsiooni allikas erinevateks visuaalseteks väljendusteks. Autoritehnikas heliefektid esinevad ka käesolevas graafilises novellis, kuid magistritöö jooksul õpitud teadmisi ja katsetatud võtteid on tulevikus plaanis koomiksi meediumis veelgi laialdasemalt rakendada.

“Antennimaja inimesed” on ulmeline ja mõtlik graafiline novell inimloomuse eri pooltest ja nende kokkupõrkest. Betoonkõrbe keskel sirgub üks veider antenniga maja, mille vertikaal on aga kriitilises vastuolus ümbruskondse rahva horisontaalse maailmapildiga. Kokkupuude sellega, mida antennimaja varjab, saab kõrbe asukatele pöördeliseks katsumuseks.

Katkend graafilisest novellist “Antennimaja inimesed”
Katkend graafilisest novellist “Antennimaja inimesed”
Katkend graafilisest novellist “Antennimaja inimesed”
Paarislehekülg teosest