Otsi lõpetajat:

Lea Kolde

  • Disainiteaduskond
  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • msc
  • Avaliku sauna kogemuse ja kultuuri moderniseerimine Tallinna sauna näitel
  • Juhendaja(d): Ruth-Helene Melioranski
Lahenduse süsteemne vaade. Autor: Lea Kolde

Avaliku sauna kultuur on pikk, kuid viimastel aastakümnetel püsinud praktiliselt muutumatuna. Seetõttu on see jäänud ajale jalgu ning kõnetab enamjaolt vaid püsikliente, kes on selle vana mudeliga harjunud. Nende jaoks on tegu olulise sotsiaalse paigaga, mis pakub neile turvatunnet ning aitab luua tasakaalu elus. Selleks, et hoida avalikku sauna elujõulise ja avatuna püsiklientidele, on vaja muutuda atraktiivseks uutele kliendigruppidele.

Lahendusena pakub töö autor välja infrastruktuuri muudatustest füüsilises ruumis ja sotsiaalsetest tegevustest, mis aitavad muuta saunakasutuse jätkusuutlikumaks, tugevdada kogukonda ning muuta külastajad aktiivseteks juhtideks selle saunakultuuri moderniseerimisel.

Võrgustiku üheks oluliseks osaks saab saunagildi loomine, et luua saunakogukonna võrgustik, ergutada kohalike osapoolte vahelist koostööd ning arendada välja digitaalsed kommunikatsioonikanalid kõikidele saunakultuuri osalistele.