Otsi lõpetajat:

Helen Susan Selirand

  • Disainiteaduskond
  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • msc
  • Ühiskondlikult nähtamatu surm: Kaasaarvav ja individuaalse kogemusega arvestav disain surnult sünni sündmuses
  • Juhendaja(d): Ruth-Helene Melioranski

Igal aastal sünnib maailmas surnult 2,6 miljonit last.

Surnult sünd on kaotus, mille mõju alahinnatakse, sest näiliselt on mõjutatud vaid leinavad vanemad ja peamiselt ema. Selle tagajärjena on need juhtumid saanud ühiskonnas ja ka riigis ebapiisavat tähelepanu.

Kuigi surnult sündimist peetakse sageli ema kaotuseks, mõjutavad kogemused tugevalt mõlemat vanemat ja laiemat sotsiaalset tugivõrgustikku. Kaotusest tulenevad negatiivsed emotsioonid võivad põhjustada pikaajalisi vaimse tervise probleeme nagu depressioon ja ärevus. Emotsionaalne vastupidavus ja tugev sotsiaalne tugivõrgustik on olulised perede pikaajaliste mõjude vähendamiseks.

Disainkontseptsiooni eesmärk on vähendada läbitavat tarbetut bürokraatiat, suurendada  menetluste struktureeritust ja asjakohast kättesaadavat teavet, toetada individuaalset leina ning võimestada sotsiaalset tugivõrgustiku ja laiemat ühiskonda vähendamaks leinatud perekonna isoleeritust.

Magistritöö disainkontseptsioon on riigiteenuste süsteemi integreeritud mitmetasandiline omavahel ühendatud platvorm. See võimaldab leinavatel peredel hallata oma kogemust viisil, mis sobib neile kõige paremini, valides endale sobivad suhtluspunktid platvormiga, mis toetavad neid kõige vajalikumal viisil.

Riigimenetluses toetab leinatud vanemaid struktureeritud, isikupärastatud teave sündmuse kohta, mis on kohandatud nende eelistatud keelekasutusele ja proaktiivne tugi toimingutes. Leinavad vanemad saavad anda oma tugivõrgustikule juurdepääsu platvormile ja hallata selle ligipääsu õigusi, et informeerida ühe korraga tugivõrgustikku ning anda neile informatsiooni vanemate vajadustest suhtluses ja toes ilma, et vanemad peaksid isiklikult kõigile seda eraldi jagama.

Mälestuste puudumine raskendab surnult sünni leina. Ainult vanematel on raseduse perioodist pärit unistused ja lootused ning lapsega veedetud lühikesed hetked. Kontseptsiooni Memento tasand võimaldab tuge leinas, et kaotusega suhestuda ja tugevdada mälestusi, võimaldades igal inimesel luua oma ainulaadne kogemus.

Platvormi kogukonnatasandil Stories saavad leinavad pered tunda end mõistetult ja vähem üksi. Nad on toetatud kogukonna jagatud kogemuste poolt. See tasand annab kogukonnale ka hääle väljapoole, informeerimaks laiemat ühiskonda surnult sünnist ja sellest, kuidas leinavaid perekondi kõige paremini toetada.

Loe protsessi kohta lähemalt helenselirand.com/invisible-loss