Otsi lõpetajat:

Kadi Kibbermann

  • Disainiteaduskond
  • Tekstiilidisain
  • ma
  • Mürale reageeriv kineetiline tekstiilpaneel interjööris "Märka müra"
  • Juhendaja(d): Kristi Kuusk, Katrin Kabun

Magistritöö keskendub kineetilise tekstiili loomisele, mille sisendiks on olmemüra. Teose eesmärgiks on leida kineetilise nutitekstiili abil lahendus müra taseme muutumise märkamiseks ja selle vähendamiseks ruumis. Ühendades endas erinevaid valdkondi – tekstiil, akustika, elektroonika, origami ja kineetika, on prototüüp valminud nendest valdkondadest saadud teadmiseid sünteesides. Selle tulemusena valmis helisummutava paneeli edasiarendusena ruumi müratasemele liikumisega reageeriv naturaalsest vildist tekstiilpaneel.

Disainiprotsessis oli olulisel kohal ka objekti jätkusuutlikkus nii materjali valikus, komponentide asendamise võimaluses kui ka paneeli komponentide üksteisest eraldamise võimalus toote eluea lõppedes selleks, et kasutatud materjalid uuesti ringlusesse suunata.
Uurimuse tulemusena jõuti järeldusele, et naturaalse villase vildi enda helineelduvaid omadusi aitab võimendada ka materjali vormi muutumine läbi liikumise. Valminud teose prototüüp on kunstiline disainiprojekt, mis on loodud tekstiilidisaini rikastamiseks ja meid ümbritseva keskkonna parandamiseks.