Otsi lõpetajat:

Stella Saarts

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud
  • ma
  • AKTIVISTLIKU KUNSTI POLIITILINE POTENTSIAAL FLO KASEARU JA PÄRNU NAISTE TUGIKESKUSE KOOSTÖÖS VALMINUD PROJEKTIDE NÄITEL
  • Juhendaja(d): Anders Härm

Käesolev magistritöö uurib kunstnik Flo Kasearu ja Pärnu Naiste Tugikeskuse koostöös valminud kunstiprojektide poliitilist agentsust. Seejuures on oluline projektide potentsiaal ning võimalused rääkida sotsiaalsetest valupunktidest ühiskonnas ning tugevused nende väljatoomisel. Fookuses on lähisuhtevägivalla teema ning selle käsitlemine kaasaegse kunsti vahenditega ehk küsimus, kuidas saavad aktivismi ja kunsti hübriidprojektid mõjutada ühiskonna arusaamist nii keerukast probleemist.