Otsi lõpetajat:

Eva Johanna Mallene

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria
  • ma
  • Ebaseaduslikud Ida-Eurooplased või eksootilised narrid? Eestlaste kuvand ingliskeelsetes mängufilmides ja telesarjades
  • Juhendaja(d): Daniele Monticelli, PhD

Minu lõputöö eesmärk on imagoloogilist meetodit kasutades uurida, kuidas on kujutatud eestlast ingliskeelsetes telesarjades ja filmides. Lõputöö jaoks kogutud korpus koosneb kahekümne kaheksast eri filmist või teleseriaali episoodist, kus mainitakse eestlastest tegelasi. Viimase paarikümne aasta jooksul on imagoloogiliste uuringute populaarsus hüppeliselt kasvanud, paraku Eesti ja eestlastega seotud tunnuseid on seni pigem eiratud, liites need kas üldisele Ida-Euroopa stereotüübile või jättes üldse tähelepanuta. Karikeeritud rahvuskuvandid, mida meile televiisorist näidatakse, kujundavad paratamatult meie teadmisi maailmast ja tüüpilise eestlase kohta loodud stereotüüp on tõenäoliselt ainus asi, mida märkimisväärne hulk inimesi maailmas Eesti kohta teab. Eestlastest loodud võõrakuvandi kohta pole telesarjadel ja filmidel põhinevaid imagoloogilisi uuringuid seni tehtud, seega on huvitav vaadata, millisena eestlasest tegelast globaalses pildis loodud on ja millised mustrid välja joonistuvad. Ehkki minu eesmärk ei ole välja tuua, kas loodud eestlaste stereotüüp on tõene või mitte, on imagoloogilises mõttes siiski oluline rahvuslik etnotüüp osadeks lahti võtta ning näidata ka kuidas need tekivad.

Brendan Fraser kehastamas (väidetavalt) Eestist pärit Linkovich Chomovskyt, kuvatõmmis filmist Encino Man (1992)
Tatiana Pajkovic kehastamas eestlasest Mariat, kuvatõmmis filmist Transporter Refueled (2015)