Otsi lõpetajat:

Bernadette Ščasná

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria
  • ma
  • Filmide Super Mario Bros ja Max Payne adaptatsioon videomängudest: teooria, tulemus, hinnang
  • Juhendaja(d): Teet Teinemaa, PhD

Selle uurimistöö eesmärk on uurida kahest edukast videomängust Super Mario Bros. (1985) ja Max Payne (2001) tehtud filmiekraniseeringute Super Mario Bros. (1993) ja Max Payne (2008) taset ning sellest johtuvalt nimetatud filmide ärilise ja loomingulise ebaõnnestumiste põhjuseid.

Lõputöö koosneb kahest osast, esimene neist kirjeldab töö teoreetilist külge ning teine keskendub nende filmide analüüsile. Teoreetilises osas selgitan
kahe meedia (filmide ja videomängude) omavahelisi suhteid ja kuidas
sellele analüütiliselt läheneda, kasutades erinevaid mõisteid. Analüüsi
osas uurin järgneva kahe filmi kohandamist: Super Mario Bros. ja Max Payne,
kasutades diskursuseanalüüsi ja tihedat tekstilist analüüsi, et leida nende
ebaõnnestumiste võimalikke põhjuseid.