Otsi lõpetajat:

Jonna Marika Karvinen

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria
  • ma
  • Loomingulisus, "Garfield" ja tehisintellekt: meie koomiksi-arusaama avardamine tehisintellekti abil
  • Juhendaja(d): Mari Laaniste

Magistritöö “Loomingulisus, “Garfield” ja tehisintellekt: meie koomiksi-arusaama avardamine tehisintellekti abil” uuris tehisintellekti kasutamise võimalusi koomiksite loomisel, uurimisel ja mõistmisel. Ma soovisin näha, kas tehisintellekt võib olla analüüsiks sobiv tööriist, kuna võrgustikud, masinõppimine ja algoritmid on saamas igapäeva- ja tööelus aina tavalisemaks. Uurimistöö võtmeküsimuseks oli, kas tehisintellekti ja algoritmide kasutamine võib kaasa aidata koomiksite loomisprotsessi  mõistmisele, ja kas see võib osutada võimalustele, kuidas koomiksite loomist täiustada. Seeläbi oli käesoleva uurimistöö eesmärgiks ka praeguse koomiksiteaduse uurimine, et näha, kas tehisintellekti genereeritud visuaalnarratiivide kasutamine analüüsis toob koomiksites välja midagi enamat ja vastupidi, analüüsides ühtlasi kaasaegse koomiksiteaduse üldisi suundumusi. Koomiksivaldkond liigub ainult loojate vaadete arvestamisest kriitikute ja teadlaste nägemuste kaasamise  poole. Jim Davise peaaegu 41 aasta vanune koomiksiriba “Garfield” sai valitud selle uurimistöö juhtumiuuringu objektiks, kuna see on kergesti mõistetav ja tuntud ka inimestele, kes ei ole koomiksitega sügavamalt tuttavad.