Otsi lõpetajat:

Indrek Linnamägi

  • Disainiteaduskond
  • Ehe- ja sepis
  • ba
  • Ruumi mõõtes
  • Juhendaja(d): Piret Hirv, Eve Margus-Villems
  • Metallivalu (vask ja pronks)

Me elame suhteliselt piiratud ruumis, kus kehtivad seaduspärasused ja loogika. Kolmemõõtmelises maailmas elades on meil väga selged arusaamad ümbritsevast keskkonnast. Juba varajases lapsepõlves hakkame nö. pilti kokku panema ja mõistma maailmas valitsevaid reegleid ja looduseadusi. Ei pea valdama füüsikat ega matemaatikat, et aru saada maa külgetõmbe jõust või asjade mõõtmetest. Läbi kogemuse ja taju õpid maailma tundma ning sellega kinnistub arusaam ümbritsevast ruumist. Õigustatult pole otsest vajadust muid ruume otsida – kõik on juba olemas. Kõik, mida meie ruumis pole, on nähtamatu, võimatu, teadmatu või mitte reaalne. Soov teada kas, kuidas ja miks me tunnetame maailma sellisena nagu ta meile tundub on saatnud mind terve elu. Oma lõputöös üritan ma lahti mõtestada meid ümbritsevat ruumi läbi teadaolevate seaduspärasuste ning olla vahendajaks maise eluolu ja teadmatuse vahel. Otsin vastuseid küsimustele, kas meil on võimalik tajuda ruumi, mida me ei ole harjunud nägema ega kogema? Kas on võimalik tuua nähtavale nähtamatu?