Otsi lõpetajat:

Timo Treit

  • Disainiteaduskond
  • Interaktsioonidisain
  • ma
  • UUE ÕPETAJA SISSEELAMINE INKUBAATORI KOGEMUSE KAUDU (INTO)
  • Juhendaja(d): Birgit Lao, Nesli Hazal Akbulut, Tanel Kärp
  • Teenusedisain

Õpetajate nappuse tõttu Eesti üldhariduskoolides on nende keskmine vanus 49 aastat. Alla 30-aastaste õpetajate osakaal on koolides vaid 9%. Samas kõigist õpetajatest 20% on 60-aastased või vanemad. Viimastest suurim rühm on loodusteaduste õpetajaid. Paralleelselt sellega on kvalifikatsiooniga alustavate õpetajate arv märkimisväärselt vähenenud. Ligikaudu igal teisel alustaval õpetajal pole kvalifikatsiooni! See põhjustab ülejäänud õpetajatele töökoormuse kasvu.

Aastail 2018–2025 tuleb vanuse tõttu asendada umbes 380 üldhariduskooli õpetajat aastas. Kui õpetajakoolituse lõpetanute arv püsib tänasel tasemel, võiks aastas siseneda tööturule aga umbes 236 õpetajat. Kuid 236 aineõpetaja koolituse lõpetanutest, kes lõpetasid 2018/19 õppeaastal, alustasid 2019/20 õppeaastal koolides tööd 153 õpetajat. Mitmed programmid, näiteks Noored Kooli, Asendusõpetajad, Tagasi kooli jt, üritavad seda probleemi lahendada, kuid isegi ühes nende pingutustega ei kata puudujääki.

Kui uued õpetajad ka koolis karjääri alustavad, on nende esimene aasta väga olulise tähtsusega, sest umbes 30% kõigist uutest õpetajatest Eestis lahkuvad esimese aasta jooksul.

Teenuse kontseptsioonimudel Inkubaator uute õpetajate sisseelamiseks (INTO) lahendab selle probleemi, keskendudes õpetajate sisseelamise tõhustamisele nende esimesel tööaastal. See on üles ehitatud vähendatud töökoormusele, enesearengule ja kogukonnale. Selle mudeli järgi toimub sisseelamine järk-järgult, et anda alustavale õpetajale enne täiskohaga tööleasumist aega kohaneda. Väiksema töökoormusega saavad nad üles ehitada oma sotsiaalse võrgustiku, enesekindluse, tutvuda maja, õpilaste, materjalide, meetodite ja tööriistadega. See järgib juhiseid:

Vähenda töökoormust; Vaatle teisi õpetajaid; Saa tagasisidet ja sea mentoriga eesmärke; Reflekteeri arengu üle, Kasuta AI-d tundide ettevalmistamisel ja hindamisel; Õpi teise õpetaja abistamise kaudu; Asenda teisi õpetajaid; Õpi teistelt noortelt õpetajatelt; Loo kogukonda ja kasuta seda ülikooli praktikana.

Kasutaja kogemuse paremaks mõistmiseks inkubaatoris annab järgmine teenuseplaan ülevaate kasutaja teekonnast ja puutepunktidest teenuse kasutamisel.

Keskmine veerg markeerib inkubaatori kogemust ja esimest aastat tööl koolis, mil hulk teemasid ja töövaldkondi vaatab õpetajale vastu. Mõnda neist valdkondadest toetavad kool ja kolmandad osapooled, et aidata uuel õpetajal sisse elada, need on värviga täidetud. Mullide suurus näitab samuti, kui oluline see on algajale õpetajale.