Otsi lõpetajat:

Roven Jõekäär

  • Disainiteaduskond
  • Graafiline disain
  • ba
  • Kväär Kalevipoeg
  • Juhendaja(d): Ott Kagovere
  • Veebileht

https://gd.artun.ee/queerkalev/

“Queer Kalevipoeg” on kollektiivselt värvitud digitaalne vaip, mis koosneb Eesti rahvuseepose “Kalevipoeg” teemal põhinevatest illustratsioonidest. Oma tööga esitan  spekulatiivset kväär interpretatsiooni seksuaalvähemustega seotud identiteetidest ning kogemustest, mis on algmaterjalis puudu. Teose lähtepunktiks on arusaam, et kväär ajalugu on raskesti kättesaadav või muul viisil puudulik. Kollektiivsete illustratsioonide värvimiste abil püüab projekt luua turvalise ning aktsepteeriva keskkonna, mille pinnalt saab luua kväär neo-folkloori. Värvimised viidi läbi veebipõhises keskkonnas pere, sõprade ja võhivõõraste huvilistega. Värvimisi saatsid vabas vormis vestlused emotsioonidest, muusikast, kväär-esteetikast ning ajaloost. Illustratsioonid kujutavad (muuhulgas) sõnumeid kaotusest, peitmisest, vastuseisust, armastusest, hirmust.