Otsi lõpetajat:

Maiken Vardja

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Urbanistika
  • ma
  • Lemmikloomade ja nende omanike linnamaastikuline kogemus
  • Juhendaja(d): Helen Sooväli-Sepping
Lemmikloomade pop-up tajuaed Tartus, mis testis avalikkuse huvi antud teema vastu – kas peaksime avalikku ruumi kaasama ka lemmikloomi ning pakkuma võimalusi nende igapäevaelu rikastamiseks
Hetkeolukorra kaardistamine Tartus läbi empiirilise uuringu
Jänese matkarada – võimalik asukoht lemmikloomasõbralikuks rannaks
Kesklinn – roheluse toomine loomadele lähemale
Annelinn – majadevahelise homogeense ala muutmine väikevormide kaudu loomadele huvitavamaks

Tänases Eesti linnaplaneerimise praktikas ei arvestata lemmikloomade ja nende omanikega peaaegu üldse. Kuna aga linnad pole elukeskkonnaks ainult inimestele ning lemmikloomade arv on tõusuteel, peame tegema linnaplaneerimist veelgi enam kaasavaks ning vaatama inimkesksusest kaugemale.

Antud magistritöö eesmärgiks on uurida lemmikloomade ja nende omanike hetkeolukorda Tartu avalikus linnaruumis, tuvastada nende vajadused ning pakkuda lahendusi nende paremaks lõimimiseks linnakeskkonda.