Otsi lõpetajat:

Laura Angelica Benavides Ramirez

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Animatsioon
  • ma
  • From the body
  • Juhendaja(d): Jenny Fonseca Tovar
  • Written thesis
  • 60.000 characters

Abstrakt
Mõistes animatsiooni kui multidistsiplinaarset tehnikat, kirjeldab käesolev töö olulisi teooriaid ja definitsioone, mis on ainulaadsed just animeeritud joonistusele kino kontekstis – kehalisest perspektiivist.
Arvestades, et animatsiooni olemus baseerub liikumisel, on autor oma mõtisklustes keskendunud peamiselt animatsiooni kui illusoorse tehnika olemusele. Lisaks mainitud lähenemisele, on töö protsessi kulgedes oluline olnud koguda teadmisi ja arusaamu, mis tuleneks isiklikest tantsimise ja animeerimise kogemustest. Eesmärgiga siduda animatsiooni illusoorne olemus, isiklikud kogemused ja Haraway teadmiste kontseptsioon, on töö lõpus esitatud viis tööriista: üleskutse tegutsemisele, ihu kaamera, animeeritud keha, tseremoniaalne keha ning tants ja animeeritud joonistus.

Sünopsis
Põliselanikust naise saatuse otsustab sissetungija. Naine põgeneb läbi tantsu, mis paljastab ümberasustamise tähenduse.

http://otroabismo.tumblr.com/