Otsi lõpetajat:

Jarmo Vaik

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • ma
  • Väikelinna kahanemise planeering raudtee potentsiaali kasutades Kiviõli näitel
  • Juhendaja(d): Toomas Tammis ja Tarmo Teedumäe

Magistritöö käsitleb väikelinnade kahanemist ja selle tagajärjel tekkivat kortermajade lammutamise problemaatikat. Otsides väikelinna linnaruumi parandamiseks planeeringulisi lahendusi ja seejärel rakendades erinevaid strateegiaid nii linnaplaneerimise kui ka tänavaruumi skaalal. Töö keskendub kahaneva Kiviõli olukorrale, kus väljarände ja hoonete lammutamise kõrval on oluline edendada arendamist vajavaid suundi nagu raudtee potentsiaali kasutamist ja turismi. Kolme strateegia: koondamise, tihendamise ja ühendamise rakendamise tulemiks on Kiviõli peatänava projekt koos kuue sõlmpunktiga.