Otsi lõpetajat:

Greth- Ann Loog

  • Disainiteaduskond
  • Aksessuaari ja köitedisain
  • ba
  • KontaktMüra
  • Juhendaja(d): Sten Saarits
  • video .mp4

Mida kuuleks keha kui iga nahapoor oleks kõrv?

Koostöös Riina Samelselg, Anete Vihm ja Greth-Ann Loog installatsiooniprojektina valminud video heli moodustub rõivastena kantavate materjalide (tekstiilid, nahad) kontaktheli salvestustest. Heli toetav visuaal on tekitatud materjalide varjude mänguga.