Otsi lõpetajat:

Carol Kottisse

  • Disainiteaduskond
  • Tööstus- ja digitootedisain
  • ba
  • Võrktehnoloogial põhinev inhalaator lastele
  • Juhendaja(d): Mihkel-Emil Mikk, Piret Uustal

Töö autorid on Carol Kottisse ja Kätlin Kallas.

Projekt keskendub võrktehnoloogial põhineva inhalaatori kasutajakeskse disaini loomisele, mille sihtgrupp on 3-7 aastased lapsed. Töö valmis tellimusena ettevõttele Kidsmed.

Inhalaator on meditsiiniline seade, mis muudab füsioloogilise lahuse, tihti kombineeritud ravimiga, väikesteks auru osakesteks, mis suunatakse inimese hingamisteedesse. Inhalaatorid kasutatakse ravimi manustamiseks lastele, kellel hingamisteede haigused või kellel esineb alternatiivsete manustamise meetoditega raskusi, aga ka tavaliste hingamisteede haiguste puhul, nt köha ja nohu, kus aur aitab limaskesta niiskena hoida, mille tulemusel väheneb paistetus ja ärritus.

Inhalaatori kasutamisega kaasnevate probleemide tuvastamiseks koguti andmeid sihtgrupi intervjuudest ning koostööpartneri lähteülesandest.

Prinditud prototüüp 4 aastase lapse käes.
Prinditud prototüüp 4 aastase lapse käes.
Prinditud prototüüp 4 aastase lapse käes.
Prinditud prototüüp 4 aastase lapse käes.
Prinditud prototüüp.