Otsi lõpetajat:

Andrea Miku

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Sisearhitektuur
  • ba
  • Haavad kui kokkupuutepunktid. Lähisuhtevägivalla ohvrite teabekeskuste sisearhitektuurne lahendus
  • Juhendaja(d): Malle Jürgenson, Liina-Liis Pihu, Anni Kotov, Alina Nurmist, Kirke Päss, Jekaterina Shipilenko

Uurin lähisuhtevägivalda, selle mõju ja tervenemist toetavas kesk- ja kogukonnas. Erinevatesse asulatesse kohandatavates kogukonnakeskustes on rõhk rahulikul kulgemisel ja enese määratlemisel, vastupidiselt olemasolevatele varjupaikadele, kus pakutakse ajutist kriisiabi ja kas varjatakse või rõhutatakse ohvristaatust. Ühiskondlikul tasandil tõstab teema loodetavasti nii ohvrite, pealtnägijate kui vägivallatsejate teadlikkust.