Otsi lõpetajat:

Mirell Ülle

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Sisearhitektuur
  • ba
  • Materjalide mõju tervisele
  • Juhendaja(d): Kirke Päss, Alina Nurmist. Assistent: Jekaterina Shipilenko

Tehisliku keskkonna mõju elusorganismile võib olla suurem, kui teadlikud oleme.

Bakalaureusetöös uurin kui palju mõjutavad siseruumi materjalides kasutatavad kemikaalid siseõhu kvaliteeti ja inimese tervist. Praktilises osas mõõdan õhukvaliteedi detektoriga Kohtla-Järve Gümnaasiumi ruume ning uurin seost ruumi ja ruumikasutaja enesetunde vahel. Mõõdan materjale ka eraldi katsekastis, selgitamaks kui palju eradub neist kahjulikke aineid.

Lõputöö väljundiks on näitus, mille eesmärk on tuua probleem esile läbi vahetu ruumilise elamuse.