Otsi lõpetajat:

Karmen Vikat

  • Disainiteaduskond
  • Tööstus- ja digitootedisain
  • ba
  • Töötajate kaasatus jätkusuutlikku arengusse ja nende nügimine keskkonnateadlikumale käitumisele LHV Panga näitel
  • Juhendaja(d): Silver Sternfeldt

Bakalaureusetöös uuriti LHV Panga töötajate arvamust ja teadlikkust jätkusuutlikust arengust ning nende käitumisharjumusi kontori keskkonnas. Töö käigus arendati välja tööleht, mille alusel koostati lahendusettepanekud selgunud probleemidele. Töölehe loomisel ja ettepanekute väljatöötamisel võeti aluseks nügimise teooria (Nudge theory).

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli LHV Panga töötajate kõrgem teadlikkus jätkusuutlikust arengust ning töötajate keskkonnateadlikum käitumine. Luues töötajatele soodsad võimalused uute teadmiste omandamiseks ja käitumise muutmiseks, kasvab ettevõtte suutlikkus saada keskkonnasõbralikumaks ettevõtteks.