Otsi lõpetajat:

Jennifer Jackson

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Urbanistika
  • ma
  • Materjalide Infrastruktuurid Üleminekuperioodil: Silmeti Tehas
  • Juhendaja(d): Maroš Krivý
Allikas: Karel Kravik, Silmet ja Sillamäe, ca.1999, (karelkravik.blogspot.com).

Silmeti haruldaste metallide ja muldmetallide tehas asub Kirde-Eestis Sillamäel. Esialgu toimis see nõukogude liidu salajase uraanitöötlemise tehasena, haruldaste metallide ja muldmetallide käsitlemisega alustati 1970. aastatel.

Allikas: Karel Kravik, Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla, ca 1999, (karelkravik.blogspot.com).

Lõputöö käsitleb Eesti ja Silmeti tehase majanduslikku ümberorienteerumist nõukogudejärgses siirdeperioodis. Tehase tegevus on strateegiliselt toetanud rahvusvahelist digiarengut.

Allikas: ‘The Challenge For Europe’ [Euroopa väljakutse], Centre for Policy Studies (www.cps.org).
Allikas: Peeter Langovitsi, ‘tiigrihüpe infoühiskonda’, Postimees (https://leht.postimees.ee/3603341/peeter-langovitsi-tagasivaade-tiigrihupe-infouhiskonda).

Uurimistöö asetab Silmeti tehase laiemasse georaafilisse konteksti, erilist tähelepanu pööratakse pikaajalistele sidemetele Venemaal Koola poolsaarel asuvale lopariidi kaevandusele ja bastnäsiidirikka ‘Mountain Pass’ kaevandusele Californias.

Allikas: Mountain Pass filmikaader, ‘Precious Minerals at Mountain Pass Mine’ (https://www.youtube.com/watch?v=Xqg0yCjklVg&t=2s) / Lovozero filmikaader, ‘2012-08. Ловозерские тундры 2of3’ (https://www.youtube.com/watch?v=kRi8-55WjdU) / Graptolite Argillite: fotopilt 1, S.S. Kulli, Unknown Graptolite Argillite (media.voog.com); fotopilt 2, Minest Retked, Diktüoneemaa, (https://www.minest.ee/2019/04/diktuoneema.html).
Allikas: Kaart-autor / Graptolite Argillite pildid: vaata esimest slaidi.
Allikas: Kaart-autor / Lovozero pildid: vaata esimest slaidi.
Allikas: Kaart-autor / Mountain Pass pildid: vaata esimest slaidi.

Nimetatud piirkondi vaadeldakse dialoogis haruldaste muldmetallide tööstuses aset leidnud muutustega, mille geostrateegilise raskuskeskme nihkumine leidis aset samal ajal Eesti ümberorienteerumisega käsupoliitikast vabale turumajandusele.

Allikas: autori tõlgengud joonisest – ‘Rare-Earth Elements: Critical Mineral Resources of the United States—Economic and Environmental Geology and Prospects for Future Supply’, USGS (https://pubs.usgs.gov/pp/1802/o/pp1802o.pdf).

Magistritöös ärgitakse infrastruktuuride üle mõtlemiseks kasutama materiaalset lähenemisviisi, seades kahtluse alla seni ülemäära rakendatud majandusliku või informatiivse väärtuse meetodid. Uurimuses toetutakse Karen Baradi mõistele “sedimentatsiooniline ajaloolisus”.

Allikas: Eric Parsons, The San Bernardino County Sun, 25 May 1997, p.8. (www.newspapers.com).
Allikas: Cheryl K. Rofer, ‘Averting a Baltic Sea Disaster’, Doomed to Cooperate: US-Russian Lab-to-Lab Cooperation Story (lab2lab.stanford.edu).
Allikas: filmikaader ‘Half Life: The Story of America’s Last Uranium Mill’, 2016, Director: Justin Clifton (www.grandcanyontrust.org).