Otsi lõpetajat:

Iti Niinemets

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • ma
  • Teatrinukkude kogumine ja säilitamine NUKU muuseumis
  • Juhendaja(d): Hilkka Hiiop, Riina Reinvelt

Magistritöö tegeleb NUKU muuseumi teatrinukkude kogumise ja säilitamise analüüsimisega. Magistritöö eesmärk on praktilise tööna kataloogida NUKU muuseumis asuvaid teatrinukke, luues teatrinukkudest nimekirja, mida on hiljem võimalik NUKU muuseumis edasi kasutada ja kataloogimist jätkata.

Peale selle annab magistritöö ülevaate teatrinukkude seisukorrast ja peamistest kahjustustest. Lisaks on analüüsitud säilitustingimusi NUKU muuseumi hoidlates. Magistritööst on võimalik leida soovitusi teatrinukkude säilitamiseks ja dokumenteerimiseks.