Otsi lõpetajat:

Ian-Simon Märjama

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Kaasaegne kunst
  • ma
  • Süsteem raamis
  • Juhendaja(d): Madis Luik, Camille Laurelli
  • Akrüülklaas, plekk, trossid, trossilukud, statiiv, ristjoonlaser, heli

Teose sihiks on läbi eneseanalüüsi füüsilise ning mentaalse maailma vahelise seose uurimine. See on probleem, millega olen tagasi vaadates tegelenud mitmes punktis oma praktikas. Lahkan teemat lähtudes oma tööst installeerijana, süsteemiteooriast ning seostest kui eraldiseisvatest üksustest. Kajastan seoseid kui protsesse ning seoseid kui süsteeme. Materjalid on valitud installeerija töö baasil. Heliks on trossi tõmbamine läbi akrüülklaasis oleva augu.