Otsi lõpetajat:

Clelia Piirsoo

  • Disainiteaduskond
  • Keraamika
  • ma
  • Keraamilisest materjalist löökpillide valmistamine, häälestamine ja kasutamine kontsertinstrumendina
  • Juhendaja(d): Urmas Puhkan, Jochen Fassbender
Lunaphon
Trifolium
Trifolium. Detail
Kastepiiskadest inspireeritud pill

Tänu magistrikursuse läbimisele olen saanud võimaluse ja toetuse teha teoks keraamiliste häälestatavate muusikainstrumentide valmistamise idee. Uurides põhjalikult materjali, disaini ja kõla puudutavat informatsiooni, jõudsin teadmiseni, et ideaalne kooslus on võimalik saavutada lihtsa, selgepiirilise vormiga, mis on omakorda hea kõla tekitamise aluseks. Läbi arvukate katsetuste, uute teadmiste ning kogemuste jõudsin pillini, mis vastas igati ettekujutusele ja andis võimaluse seda avalikkuse ees katsetada, soleerides käsikellaansambli ees erinevatel kontsertidel. Olles saanud esimese pilli valmistamisest positiivse kogemuse on valmimas järgmised muusikainstrumendid. Lisaks soovin edasi arendada uusi idiofone ja soovitada neid kasutada näiteks muusikateraapia töövahendina või improvisatsioonipillidena helimatkadel. Huvil on reaalne taust, kuna teen jätkuvalt koostööd pillimeistri ja interpreedi Jochen Fassbenderiga nii kontsertide, kui ka laagri „Heli ja kuulamise päevad“ korraldamisel. Tegeledes tööalaselt nägemispuudega inimestega, on plaanis täiendada nende õpetamise programmi keraamilise pilli valmistamisega.