Otsi lõpetajat:

Carolin Saage

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Fotograafia
  • ba
  • 2D3D
  • Juhendaja(d): Laura Kuusk, Reimo Võsa-Tangsoo
  • Fotoinstallatsioon
  • 150 x 230 mm

Valisin kujutamiseks autoportree, kuna selle mõiste on olemuselt tugevalt seotud representatsiooni mõistega. Soovin oma auto-portree kujutamisel jõuda kahemõõtmelise meediumi piires nii lähedale kui võimalik oma reaalsele kolmemõõtmelisele kujule. Olen selles teoses loonud endale ise reeglid, millega tulemus saavutada. Lähenesin teosele topograafilise nurga alt, kuna see võimaldab luua kahemõõtmelistest kihtidest kolmemõõtmelise mudeli. Jäädes siiski kahemõõtmeliste fotode juurde, eksponeerin neid ruumiliselt. Soovin vaatajatelt küsida, kas loodud ruumiline kujutis muutub loomulikumaks või hoopis tehislikumaks?